Solig dag vid Sjömacken
Tankande båtar vid Sjömacken
Natt på Sjömacken

Fiske