Kortautomater på Sjömacken Vaxholm

Drivmedel

Vi köper vårt drivmedel från OKQ8

Här kan ni läsa lite om skillnaden mellan olika bränslen och vår mening ang vilket bränsle man skall välja beroende på båt och maskin.

För bensinmotorer kan man generellt säga att 98 oktan är att föredra framför 95 oktan. 98 oktan innehåller mer energi och att driva båtar framåt är energikrävande jämfört med att driva bilar framåt. Vidare innehåller 95 oktan generellt mer etanol än 98 oktan. Etanol kan, för båtar, ställa till med bekymmer då etanolen lättare binder vatten och kan verka aggressivt på plast och gummimaterial i bränslesystemet.

När det gäller dieselmotorer har cetantalet en allt större betydelse för motorns prestanda och livslängd. Centantalet är ett mått på bränslets tändvillighet. Moderna dieselmotorer med lägre kompressionsförhållande men högre laddtryck jämfört med äldre dieselmotorer kräver högre cetantal för att vara lättstartade, går bra och få minskat inre slitage.

95 Oktan

Detta bränsle kan innehålla upp till 10% Etanol. Etanol är tyvärr inte att föredra när det handlar om båtmotorer där omsättningen av bränsle i tanken generellt inte är lika hög som i bilar. Etanol kan binda vatten och då bränslet ligger länge i tanken kan vattnet fällas ut och skapa problem, motorn kan gå dåligt och i värsta vall stanna helt.

Sjömacken Vaxholm har valt bort 95 Oktan eftersom vi anser det inte lämpligt som drivmedel för båtar med bensinmotorer. Beslutet är grundat på erfarenhet från fritidsbåtsvarv.

MSDS

98 Oktan

Detta bränsle innhåller högre mängd energi och max 5% Etanol oftast inget Etanol alls. Detta är det bästa bränsle för bensindrivna båtar. 98 Oktan klarar sig bättre en längre tid i tanken än 95 Oktan. Eftersom energi innehållet är högre kan det även löna sig i längden att köra på 98 Oktan eftersom prisskillnaden mellan 98 Oktan och 95 Oktan är väldigt liten hos Sjömacken Vaxholm.

MSDS

Diesel

På Macken kallar vi detta ”BLANKDIESEL”. Till skillnad från landmackar innehåller vår diesel inte RME (Rapsolja). Rapsoljan kan fungera som näring för microorganismer som kan finnas i dieseltanken och skapa alger som sätter igen båtens dieselfilter. Tanka aldrig din båt med Diesel från en landmack, då riskerar du att få RME i tanken. För fordon är risken för microorganismer betydligt lägre iochmed den generellt högre bränsleomsättningen än hos båtar. Blankdiesel har ett relativt högt cetantal ”tändvillghet” och skapar en bra förbränning. Cetantalet kan ofta vara avgörande för hur bra din dieselmotor mår och går och bör beaktas mer än dieselns energiinnehåll.

MSDS

Bunker

Vardagsnamnen för färgad Diesel är Bunker. Det finns flera typer av bunker E10 (eldningsolja sommarkvalitet) E32 (eldningsolja vinterkvalitet). Dessa två är MK3 dvs miljöklass 3. Vidare finns även DF1 (färgad diesel) MK1 dvs miljöklass 1. MK3 har högre energivärde än MK1 men mer föroreningar och partiklar dvs MK3 lämnar mer sot och slagg både i din motor och på din akterspegel. För att förbränna Bunker i din motor behöver du tillstånd från skatteverket eftersom den är lågbeskattad. Du får förbränna den i din värmare eller använda den för annat ändamål än framdrivning. Vi har valt att endast erbjuda Bunker MK1 vilket är bättre för moderna dieselmotorer med Comonrail eftersom MK1 inte är lika ”smutsigt” som MK3. Maskiner utrustade med partikelfilter måste köra på MK1 för att inte skada avgassystemet. Bunkerdiesel MK3 har ett relativt lågt cetantal ”tändvillghet” och skapar en sämre förbränning än MK1. Cetantalet kan ofta vara avgörande för hur bra din dieselmotor mår och går och bör beaktas mer än dieselns energiinnehåll.

MSDS

EcoPar

ECOPAR. Ultrarent Dieselbränsle. Detta bränsle är framställt av naturgas. ECOPAR är speciellt framtaget för gruvdrift där atmosfären är känslig och för nödkraftverk för viktiga samhällsfunktioner eftersom det kan lagras länge utan risk för algbildning eller större kvalitetspåverkan. Mängden skadliga ämnen i ECOPAR är minimalt och bränslet är inte klassat som miljöfarligt. Sjömacken Vaxholm rekommenderar ECOPAR till alla typer av dieselmotorer. Segelbåtar bör med fördel enbart tanka EcoPar med tanke på lagringskapaciteten, segelbåtar har ju generellt lägre omsättning på ditt divmedel i tanken än motorbåtar (om man inte är en dålig seglare).
Är du en livsnjutare och gärna glider fram i maklig takt men vid medvind plågas av dieselavgaserna är EcoPar ett ypperligt bränsle eftersom avgaserna är luktfria och innehåller betydligt färre skadliga ämnen än blank Diesel.
Oavsett vilken båt med dieselmotor och i vilken fart du föredrar att färdas i är EcoPar det bästa bränslet. Motorn går rent och jämt, avgaserna sotar inte skrovet och en du störs inte av illaluktande dieselavgaser.

MSDS