Solig dag vid Sjömacken
Tankande båtar vid Sjömacken
Natt på Sjömacken

Anläggningen

Anläggningen består av tre pontoner. Två drivmedels pontoner och en butiksponton.

I drivmedelspontonerna förvaras all produkter i tankar i själva pontonen. Tankarna håller högsta korrosionsklass och besiktas med 12 års intervall.

Pumparna får en översyn ”krönta”av fackman vart annat år dvs flödet mäts så pumpen verkligen levererar enligt mätartavlan.
Remmar och slangar inspekteras.
Pumphandtagen och slangbrottsventilen inspekteras och ev defekter åtgärdas.

Spärrfunktionen på pumphandtagen för bensin är bortkopplad av säkerhetsskäl (regelverk) men finns kvar på diesel och bunkerhandtagen.

Samtliga bränslepontoner är utrustade med däcksfendrar och skyddsduk. Förtöjningslinor finns fästa på pontonerna. Under sommarsäsongen har vi personal som assisterar vid förtöjning och tankning.