Solig dag vid Sjömacken
Tankande båtar vid Sjömacken
Natt på Sjömacken

Batterier

Kommer snart, hemsidan byggs om under februari och mars 2021.