Solig dag vid Sjömacken
Tankande båtar vid Sjömacken
Natt på Sjömacken

5920c7a86121b