Solig dag vid Sjömacken
Tankande båtar vid Sjömacken
Natt på Sjömacken

603c36b2603c6