Solig dag vid Sjömacken
Tankande båtar vid Sjömacken
Natt på Sjömacken

6063918e1a7d4